Oferta

Firma BARACUDA Przemysław Przerywacz oferuje:

 • pełnienie obowiązków służby bhp w firmie: pełnienie obowiązków służby bhp odbywa się na podstawie zawartej umowy – zgodnie z Art. 237112 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz.704 z późn. zmianami)
 • ocenianie oraz dokumentowanie ryzyka zawodowego,
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp oraz opracowywanie treści przepisów wewnętrznych,
 • nadzór nad terminowością wykonywania szkoleń bhp i badań lekarskich oraz kierowanie pracowników na badania,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków przy pracy oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji powypadkowej,
 • organizowanie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
 • ocena wydatku energetycznego na stanowiskach pracy,
 • reprezentowanie pracodawcy przed organami kontroli (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna),
 • przeprowadzanie przeglądów w zakresie bhp i p.poż.,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

 

Szkolenia:

 Instruktaż ogólny bhp dla nowo zatrudnianych pracowników.

 Szkolenia okresowe bhp

szkolenia odbywają:

 • pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, a w szczególności mistrzowie, brygadziści i kierownicy,
 • pracownicy, którzy są zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 • pracownicy techniczno-inżynieryjni (projektanci, technolodzy, organizatorzy produkcji, konstruktorzy maszyn oraz innych urządzeń technicznych),
 • pracownicy administracyjno-biurowi oraz inni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników.

Kursy z zakresu ochrony przeciwpożarowej